Pošta Slovenije

 

Pošta Slovenije skupaj s sedmimi odvisnimi družbami celovito obvladuje paketne, logistične in informacijske storitve ter nudi podporo na celotnem območju Republike Slovenije, v regiji in na mednarodnih trgih. Zanesljivo, kakovostno in odgovorno izvajajo univerzalno poštno storitev, so vodilni logistični operater, ki nudi celovito logistično podporo tako poslovnim odjemalcem kot tudi prebivalstvu. S premišljenimi novostmi v poštnih poslovalnica in nadrugih izbranih točkah, ki so ostopne 24 ur vsak dan, nadgrajujejo paleto sodobnih storitev.

 

www.posta.si