6 načel zdravega prehranjevanja

Informacije o prehranjevanju, ki jih zasledimo v poljudnih medijih je potrebno preveriti, ali so smiselne ali ne. Predlagamo, da preverite, če zadovoljijo 6 načel, ki jih vsebuje zdrava prehrana. Ta načela morajo biti izpolnjena, da lahko začnemo govoriti o zdravi prehrani.

 

Te načela so raznolikost, zadostnost, uravnoteženost, nadzor nad energijo, hranilna gostota in zmernost.

  1. Raznolikost omogoča uživanje v zdravem prehranjevanju, saj lahko jemo različne jedi in živila in ne zgolj istih jedi in živil dan za dnem. Poleg tega raznolikost zagotavlja različne kombinacije hranil v obrokih. Prehranjevanje s čim bolj širokim naborom živil nam običajno zagotavlja zadosten vnos vseh za življenje potrebnih hranil.
  2. Zadostnost: pomeni, da s prehrano zadostimo energijskim potrebam, potrebam po makrohranilih (beljakovine, ogljikovi hidrati in maščobe) kot tudi mikrohranilih (vitamini in minerali).
  3. Uravnoteženost: pomeni, da hrana zadosti vsem potrebam po makro in mikro hranilih, ter zahtevam po energiji, brez da bi presegli energijske potrebe ali zaužili nesorazmerno preveč enega izmed hranil
  4. Nadzor nad energijo: nadzor nad energijo pomeni, da zaužijemo toliko energije, kot jo potrebujemo, če želimo ohranjati telesno težo. Za izgubljanje telesne teže, moramo zaužiti manj energije, kot jo porabimo. Več energije pa zaužijemo, ko želimo pridobiti telesno težo.
  5. Hranilna gostota: pomeni, koliko hranil pridobimo s hrano, ki jo pojemo, v primerjavi z vsebnostjo energije. To postane pomembno, kadar izbiramo živila, ki bi pokrila naše potrebe po hranilnih snoveh in bi nam omogočala ostati znotraj želenega energijskega vnosa. Pomembno je, da izbiramo hranilno gosta živila, torej, da vsebujejo veliko hranilnih snovi ob tem pa malo energije.
  6. Zmernost pomeni, da če običajno izbiramo živila, ki so bogata s hranili, vendar niso energijsko bogata, si včasih privoščimo nekaj sladkega ali mastnega. Za zdrave ljudi brez alergij ne obstajajo prepovedana in nezdrava živila – živilo naredi zdravo ali nezdravo to v kakšnih količinah ga uživamo.

 

 

Torej kaj je zdrava prehrana? Zdrava prehrana je način prehranjevanja, ki človeku da toliko energije, kot jo potrebuje, ga oskrbi z makrohranili (beljakovinamiogljikovimi hidratimaščobami) in mikrohranili (vitamini in minerali) ter mu omogoča drobne užitke v hrani.

V luči 6 načel zdravega prehranjevanja lahko poiščemo zdravo prehrano v skoraj vseh nacionalnih kuhinjah in nekaterih načinih prehranjevanja, ki so posledica osebne odločitve. Načini prehranjevanja, ki ne dosegajo teh načel ne morejo biti zdrava prehrana.