ORGANIZIRANI PREVOZI

Organizator je trenutno še o v postopku usklajevanja dogovorov in pridobivanja mnenj ustreznih institucij. Končne informacije glede brezplačnih prevozov bodo objavljeni v mesecu avgustu.