dm TEK ZA ŽENSKE

Okolju prijazen dogodek

Vse za okolje

dm in ekipa dm teka za ženske se bosta trudila, da bo 18. dm tek za ženske najbolj okolju prijazen dogodek. To bomo skupaj z vami, udeleženkami, poskušali doseči s pomočjo večih dejanj.

Ločeno zbiranje odpadkov

Vse odpadke na 18. dm teku za ženske bomo odlagali v zabojnike na za to namenjenih ekoloških otokih, označenih z napisi »Vrni embalažo v reciklažo«. Na ekoloških otokih bodo različni zabojniki: za embalažo (plastenke, kozarčke in krožnike), papir in biološke odpadke.

Zmanjšanje ogljičnega odtisa

Namesto da se na tek odpravite vsaka s svojim avtomobilom, uporabite brezplačne prevoze Ljubljanskega potniškega prometa in Slovenskih železnic. S tem boste pustile manjši ogljični odtis. Svetujemo vam, da se s prijateljicami in navijači odpravite skupaj in s čim manj avtomobili. Če nimate prevoza, se lahko prek strani www.prevoz.org povežete z drugimi tekačicami ali pa jih na skupnih pripravah pocukajte za rokav.